OLSOK I TYLLDALEN


ÅRETS SPEL ER AVLYST.
Alle billetter refunderes. Ved spørsmål ta kontakt 

 

 

 

Arrangementer under olsok i Tylldalen 

Onsdag 28. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 19.00: Tynset biblioteket: Forfatter Mona Ringvej, forfatter av bl.a boka «Om landet mot nord», og bokbader Randi Arnestad.

Torsdag 29. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 18.30: Tylldalen kirke: Olsok i ord og toner.
Kl. 19.00: Tylldalen kirke – Olsokmesse.

Fredag 30. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.

Lørdag 31. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 10.00: Pilegrimsvandring fra Tynset – Tylldalen. Start fra Tynset med muligheter for å koble seg på underveis. Opplysninger og påmelding: Tove Fjerdingby tlf.: 450 04 563 og Lars Hogstad tlf: 91175513
Kl. 17.00: Pilegrimsmåltid for deltakere av pilegrims- vandringen.
Kl. 17.30: Tylldalen kjerke: Olsok i ord og toner.

Søndag 1. august:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke

Pilegrimsvandring

I tilknytning til Olsok i Tylldalen vil det som tidligere, bli arrangert endags pilegrimsvandring. Denne gangen lørdag 31. juli fra Tyn- set til Tylldalen. Start fra Neby på Tynset kl. 10.00. Turen går i for- holdsvis lett terreng. Det vil være muligheter få koble seg på un- derveis. Etter endt vandring til Tylldalen blir det servert et enkelt pilegrimsmåltid for de som ønsker det. Videre blir det muligheter til å overvære «Olsok i ord og toner» i Tylldalskjerka kl. 18.30.

Bokbad

Olsok har et historisk preg. I år vil Mona Ringvej, forfatter av boka «Om landet mot nord», stå for bokbadet sammen med Randi Arnestad. Boka har fått god kritikk og vil gi oss bakgrunnsstoff for den historiske siden av olsok. Bokbadet er i Tynset kulturhus onsdag 28. juli kl. 19.00

Olsokmesse, åpen kirke og «Olsok i ord og toner»

I dagene fram til søndag 1. august vil Tylldalskjerka være «Åpen kirke» fra kl. 10.00 – 21.00. Her vil de som ønsker det kunne se seg om i kirkerommet eller bare sitte og ta inn stillheten.

Det blir messe i Tylldalskjerka olsok-kvelden 29. juli kl. 19.00. Prosten i Nord-Østerdalen, Simen Simensen forretter. Før olsok- messa vil det være «Olsok i ords og toner» i kirka. Her blir det or- geltoner og ei innføring i olsoktradisjonen generelt og i Tylldalen. Samme messe er satt opp lørdag 31. juli.