OLSOKGUDSTJENESTE og PILEGRIMSVANDRING

PILEGRIMSVANDRING
Mandag 29. juli:

Pilegrimsturen starter fra Pilegrimslavoen i Tylldalen på formiddagen.  De som vil være med på turen møter opp  ved kjerka i Tylldalen før kl. 09.00Det er også muligheter for å overnatte i lavvoen om man ønsker ta turen til Søndre Kvanntjøna kvelden før.

Det blir felles skyss til Nysetra og går inn derfra. Turen går nordover til Milskiftemoen og til Kjerka i Tylldalen. Med på turen blir Iver Thorstad som orienterer om planter og fugler i området. Nils Kåre Prest blir med på turen.

Det går an å koble seg på pilegrimsfølget underveis.
Turledere er Tove Fjerdingby Bråten og Jon Bråten. Nils Kåre Prest blir også med.

PÅMELDING:
Det er ønskelig med påmelding til Tove, tlf. 45 00 45 63 eller e-post: tobraby54@gmail.com innen torsdag 25. juli.

Ved ankomst kjerka : Pilegrimsmåltid (Pilegrimssuppe) i Kjerkestua eller Bygdatunet.

OLSOKMESSE
Kl. 19.00: Olsokmesse i Tylldalen kirke

Forettende prest: Nils Kåre Erlimo