FAMILIEDAG

FAMILIEDAG
Ved Tylldalen bygdetun

Søndag 28. Juli

Det blir bla.
– natursti
– konkurranser
– øksekasting
– lage egne kullstifter som man kan tegne med

Tylldalen idrettslag stiller også opp og ordner barneløp. I tillegg kommer andre aktiviteter etterhvert.

Vevstua stiller med matservering.